Laktatest

UTP erbjuder två olika faktatexter, där INCSYD är marknadens mest heltäckande kakfatet där exakta värden tas fram just för dig som exempelvis Vo2max, tröskelvärden, mjölksyra akkumulering och återhämtning. Även energiförbrukning och fördelning mellan kolhydrat och fett.

Vi erbjuder även ett enklare alternativ av laktatest som är puls/fart baserat där vi tar fram träningszoner för dig som du kan förhålla dig till och utvecklas på bästa sätt.

Laktatkurva utveckling 1år

Image
Zonbaserad träning - träna i rätt zon för rätt effekt

För att belasta kroppen rätt och få ut mer av träningen är det bra att träna pulsbaserat. Att ligga i rätt zon att träna är viktigt i flera aspekter. Dels blir belastningen och slitaget det rätta och "lagomt" hårt. Det är inte svårt att träna hårt men kan ibland vara svårt att träna smart. det menar jag med att vi tenderar över lag att pusha för många pass.

Den pulsbaserade träningen gör att belastningen på passet blir som tänkt och träningseffekten bättre. Vi tar fram de zoner som behövs via ett enklet laktattest och analyserar var just du behöver fokusera på närmsta tiden.