Det har diskuterats i evigheter om mellanmjölksträningen eller så kallad sweetspot träning är bra eller dårligt i tider.